Chùm ảnh những người nổi tiếng...hao hao giống cá

Báo mạng Daily Mail chia sẻ chùm ảnh những người nổi tiếng thế giới có những nét hao hao với loài cá, đặc biệt là khuôn mặt và cái miệng.