Hoài Linh co ro đóng phim trong tuyết lạnh ở Mỹ

Hoài Linh đã lặn lội nhiều chuyến đi sang tận Bắc Mỹ để đóng phim Dạ cổ hoài lang giữa trời tuyết lạnh.