Chủ đề: alan rickman

5 câu hỏi cần được trả lời trong phần tiếp theo của “Love Actually”

5 câu hỏi cần được trả lời trong phần tiếp theo của “Love Actually”

Cine Thứ năm, 16/02/2017 02:02

Sự trở lại của “Love Actually” vừa khiến người xem hạnh phúc đồng thời cũng đặt ra nhiều băn khoăn.