Chủ đề: anh dao 2017

8.000 cây anh đào nở rộ ở Nhật

8.000 cây anh đào nở rộ ở Nhật

Chơi đâu? Thứ sáu, 17/02/2017 09:02

Kawazu, thị trấn nhỏ ở ngoại ô Tokyo, nổi tiếng với hơn 8.000 cây anh đào nở sớm mỗi năm.