Chủ đề: ban da phat am dung chua

Bạn đã đọc đúng tên của những ngôi sao hot nhất thế giới chưa?

Bạn đã đọc đúng tên của những ngôi sao hot nhất thế giới chưa?

Sao Thứ sáu, 10/03/2017 02:03

Selena Gomez là Sê-lê-na Gô-mét? Rihanna là Ri-han-na? Nếu bạn nghĩ thế, thì đã phát âm sai tên sao quốc tế rồi!