Chủ đề: benh luoi

Phát minh siêu sáng tạo của các thánh lười đã đạt tới level đại lãn

Phát minh siêu sáng tạo của các thánh lười đã đạt tới level đại lãn

Độc lạ Thứ Ba, 28/02/2017 03:02

Không biết nên gọi những người này là thánh lười hay những nhà sáng chế đại tài nữa?