Chủ đề: chon chong

6 kiểu đàn ông sẽ không bao giờ cưới bạn làm vợ

6 kiểu đàn ông sẽ không bao giờ cưới bạn làm vợ

Tâm sự tình yêu Thứ tư, 08/03/2017 10:03

Con gái có thì vậy nên nếu chót yêu phải 1 trong 6 kiểu đàn ông này thì bạn nên xác định từ bỏ sớm cho đỡ mất thời gian.