Chủ đề: com ghe khoai quang nam

Rời Quảng Nam, nhớ thương món cơm ghế khoai - Món ăn chất chứa những kỷ niệm ấu thơ trong tôi

Rời Quảng Nam, nhớ thương món cơm ghế khoai - Món ăn chất chứa những kỷ niệm ấu thơ trong tôi

Ăn gì? Thứ tư, 27/09/2017 10:09

Hôm nay trời lại mưa, lòng tôi chợt nhớ quê nhà vô cùng... bất chợt những ký ức thơ ấu một thời ở xứ Quảng thân yêu như ùa về trong tôi...