Chủ đề: cong nuong kate middleton

5 tỷ đồng là số tiền công nương Kate đã chi cho cả tủ áo quần của năm 2016, gấp 4 lần năm ngoái!

5 tỷ đồng là số tiền công nương Kate đã chi cho cả tủ áo quần của năm 2016, gấp 4 lần năm ngoái!

Sao Thứ sáu, 23/12/2016 02:12

Và tất nhiên, ngôi vị biểu tượng thời trang xứ Anh Quốc của công nương Kate vẫn vững chãi như bàn thạch.