Chủ đề: dan ong toi

5 loại đàn ông yêu chỉ thêm "rước khổ vào thân"

5 loại đàn ông yêu chỉ thêm "rước khổ vào thân"

Tâm sự tình yêu Thứ sáu, 10/03/2017 02:03

Kẻ luôn ghét mọi người, nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt, có thái độ tiêu cực với cả thế giới sẽ không bao giờ là người đàn ông tốt được.