Chủ đề: gia dinh my tam

Phía sau một Mỹ Tâm quyền lực là người mẹ dung dị thế này!

Phía sau một Mỹ Tâm quyền lực là người mẹ dung dị thế này!

Sao Chủ nhật, 12/03/2017 09:03

Mỹ Tâm từng chia sẻ cô học được nhiều từ đức tính chịu thương chịu khó của mẹ mình.