Chủ đề: hanh dong ngoc nghech

Yêu thầm như một vở kịch câm, nói ra rồi lại thành bi kịch

Yêu thầm như một vở kịch câm, nói ra rồi lại thành bi kịch

Tâm sự tình yêu Thứ tư, 01/03/2017 10:03

Vì người mình yêu, dù có làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch cũng thấy không đủ.