Chủ đề: him disney

Nhân vật đồng tính đầu tiên của Disney trong 'Beauty and the Beast'

Nhân vật đồng tính đầu tiên của Disney trong 'Beauty and the Beast'

Sao Thứ năm, 02/03/2017 02:03

"Beauty and the Beast" phiên bản live - action sẽ là bộ phim Disney đầu tiên xuất hiện nhân vật đồng tính. Người đó là chàng LeFou khờ khạo đem lòng yêu nhân vật phản diện Gatson.