Mùa hoa bưởi, còn mấy ai nhớ được món ăn này?

Thứ Hai, 20/02/2017 04:02  - Lượt xem: 0
Mùa hoa bưởi, còn mấy ai nhớ được món ăn này? Một món ăn thanh tao của người Hà Nội xưa... mà có lẽ giờ chỉ còn thấy ở trong các tác phẩm văn học.