Chủ đề: hoa buoi

Mùa hoa bưởi, còn mấy ai nhớ được món ăn này?

Mùa hoa bưởi, còn mấy ai nhớ được món ăn này?

Khéo Thứ Hai, 20/02/2017 04:02

Một món ăn thanh tao của người Hà Nội xưa... mà có lẽ giờ chỉ còn thấy ở trong các tác phẩm văn học.