Chủ đề: hy lap

Quần thể tu viện lạc trôi trên không

Quần thể tu viện lạc trôi trên không

Chơi đâu? Thứ sáu, 24/02/2017 09:02

Khoảng 60 tu sĩ đang sống tại quần thể tu viện Meteora, tọa lạc trên những đỉnh núi sa thạch ở khu vực miền Trung Hy Lạp.