Chủ đề: introverted boss 2017

“Sếp Kim” và “Sếp Siêu Ngại Ngùng”: Hai anh sếp, hai số phận

“Sếp Kim” và “Sếp Siêu Ngại Ngùng”: Hai anh sếp, hai số phận

Cine Chủ nhật, 26/02/2017 10:02

Cùng lấy một anh sếp làm nhân vật trung tâm, liệu sức hút của “Chief Kim” và “Introverted Boss” có như nhau?