Chủ đề: it

Xem "IT" xong mới thấy "Annabelle" dễ thương biết bao nhiêu!

Xem "IT" xong mới thấy "Annabelle" dễ thương biết bao nhiêu!

Giải trí Thứ năm, 14/09/2017 01:09

Annabelle hay gã hề Pennywise trong "IT" đều đáng sợ, nhưng thật ra chúng đều có phần đáng thương. Thậm chí, Annabelle còn dễ thương hơn một tẹo.