Chủ đề: john wick 2

Thể loại kinh dị bá chủ thị trường Bắc Mỹ

Thể loại kinh dị bá chủ thị trường Bắc Mỹ

Cine Thứ Hai, 06/02/2017 02:02

Tháng 1 vừa rồi, "Split" và "Rings" hai tác phẩm kinh dị dẫn đầu doanh thu của thị trường Bắc Mỹ.