Công nương Kate "tiết kiệm" tột cùng, mang váy cũ từ... 6 năm trước ra mặc lại Sau 6 năm và 2 lần sinh nở, công nương Kate mặc lại chiếc váy cũ trông còn thon thả đẹp đẽ hơn trước kia.
5 tỷ đồng là số tiền công nương Kate đã chi cho cả tủ áo quần của năm 2016, gấp 4 lần năm ngoái! Và tất nhiên, ngôi vị biểu tượng thời trang xứ Anh Quốc của công nương Kate vẫn vững chãi như bàn thạch.
5 tỷ đồng là số tiền công nương Kate đã chi cho cả tủ áo quần của năm 2016, gấp gần 5 lần năm ngoái! Và tất nhiên, ngôi vị biểu tượng thời trang xứ Anh Quốc của công nương Kate vẫn vững chãi như bàn thạch.