Chủ đề: loi di cho dong vat

Những cây cầu chỉ dành riêng cho động vật

Những cây cầu chỉ dành riêng cho động vật

Chơi đâu? Thứ Hai, 27/02/2017 03:02

Nhằm bảo vệ môi trường sống của các loài động vật, nhiều nước trên thế giới xây dựng những con đường chỉ dành riêng cho chúng.