Chủ đề: loi khuyen cua me

Này con gái, đừng khóc vì người không xứng đáng

Này con gái, đừng khóc vì người không xứng đáng

Tâm sự tình yêu Thứ Ba, 27/12/2016 02:12

Mẹ mong là con sẽ hiểu, rằng người không phù hợp thì không ở lại, để người tốt hơn, phù hợp hơn sẽ tới...