"Beauty and the Beast" và LGBT: Đừng có chuyện bé xé ra to!

Thứ tư, 08/03/2017 02:03  - Lượt xem: 0
"Beauty and the Beast" và LGBT: Đừng có chuyện bé xé ra to! Hiện nay, việc xuất hiện một nhân vật đồng tính trong tác phẩm "Beauty and the Beast" đã nhận được phản ứng tiêu cực từ một số nước. Vậy họ làm như vậy có đúng hay không?