Chủ đề: luong tinh va chuyen gioi

"Beauty and the Beast" và LGBT: Đừng có chuyện bé xé ra to!

"Beauty and the Beast" và LGBT: Đừng có chuyện bé xé ra to!

Giải trí Thứ tư, 08/03/2017 02:03

Hiện nay, việc xuất hiện một nhân vật đồng tính trong tác phẩm "Beauty and the Beast" đã nhận được phản ứng tiêu cực từ một số nước. Vậy họ làm như vậy có đúng hay không?