Chủ đề: me dan con gai

Này con gái, đừng khóc vì người không xứng đáng

Này con gái, đừng khóc vì người không xứng đáng

Tâm sự tình yêu Thứ Ba, 27/12/2016 02:12

Mẹ mong là con sẽ hiểu, rằng người không phù hợp thì không ở lại, để người tốt hơn, phù hợp hơn sẽ tới...