Choáng với độ giàu có của Midu: 3 tháng mua 3 căn hộ, 1 căn nhà Thay vì dành tiền đi du lịch, Midu lại lựa chọn tích lũy tài sản bằng việc mua nhà mới.