Chủ đề: mieng dan ngua thai

Bạn gái nên dùng miếng dán ngừa thai hay thuốc tránh thai?

Bạn gái nên dùng miếng dán ngừa thai hay thuốc tránh thai?

Kiến thức giới tính Thứ năm, 02/03/2017 02:03

Cả 2 phương pháp này đều dùng hóc-môn để ngăn ngừa việc mang thai, nhưng cách chúng cung cấp hóc-môn cho cơ thể thì lại khác biệt.