Chủ đề: naruto

7 phim hoạt hình Nhật hài hết nấc nhưng cũng đậm sâu cay

7 phim hoạt hình Nhật hài hết nấc nhưng cũng đậm sâu cay

Cine Thứ Hai, 13/02/2017 01:02

Đây là danh sách những anime hài đến "nội thương" nhưng cũng ẩn chứa nhiều bài học đắt giá.