Chủ đề: national geographi

Thiên nhiên ấn tượng trên ảnh dự thi của National Geographic

Thiên nhiên ấn tượng trên ảnh dự thi của National Geographic

Chơi đâu? Thứ Hai, 06/03/2017 03:03

Giải Nhiếp ảnh gia thiên nhiên năm 2016 của National Geographic luôn khiến độc giả bất ngờ trước những khung hình ấn tượng và độc đáo.