Chủ đề: nguoi yeu cu cua nguoi yeu

Trong tình yêu, đến trước hay đến sau không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là hiện tại!

Trong tình yêu, đến trước hay đến sau không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là hiện tại!

Tâm sự tình yêu Thứ bảy, 14/01/2017 09:01

Và quan trọng không phải là người yêu cũ của người yêu nói gì, mà quan trọng vẫn là người yêu mình nói gì. Vậy thôi!