Chủ đề: nhat san phim anh

Sốt bao nhiêu thì sốt, bản truyền hình “Tam Sinh Tam Thế” cũng mắc sạn như ai!

Sốt bao nhiêu thì sốt, bản truyền hình “Tam Sinh Tam Thế” cũng mắc sạn như ai!

Phim truyền hình Thứ Ba, 14/02/2017 01:02

Phim truyền hình “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” dù đang gây sốt nhưng cũng khó tránh khỏi những lỗi hậu kỳ ngớ ngẩn.