Chủ đề: read y

'Tại sao người khác dễ dàng có được tình yêu, còn tôi thì không?'

'Tại sao người khác dễ dàng có được tình yêu, còn tôi thì không?'

Tâm sự tình yêu Thứ Ba, 27/12/2016 02:12

Đã bao giờ bạn bất lực đến bật khóc trước câu hỏi này chưa? Tôi thì đã từng. Và thậm chí là đang…

Các cô gái chẳng mong gì nhiều ở tình yêu, chỉ mong mỗi một điều này mà thôi

Các cô gái chẳng mong gì nhiều ở tình yêu, chỉ mong mỗi một điều này mà thôi

Giới Tính Thứ năm, 22/12/2016 10:12

Còn một khi không có cảm giác được an toàn, cô gái ấy sẽ tự mình ôm tim bỏ chạy.