Chủ đề: robot

Mất niềm tin vào đàn ông, cô gái chọn yêu robot cho an toàn

Mất niềm tin vào đàn ông, cô gái chọn yêu robot cho an toàn

Chuyện lạ Thứ sáu, 30/12/2016 09:12

Với Lilly, chỉ có robot mới thực sự đem lại cho cô cảm giác an toàn và chở che.