“Tomorrow With You”: Lee Je Hoon ngừng xuyên không vì Shin Min Ah Ở tập mới nhất của “Tomorrow With You”, Yoo So Joon (Lee Je Hoon) đã quyết định sẽ sống hạnh phúc với Ma Rin của hiện tại.
“Tomorrow With You”: Cuối cùng "chồng" Shin Min Ah đã "tự thú trước bình minh" Ở tập mới nhất của “Tomorrow With You”, So Joon (Lee Je Hoon) đã thừa nhận với Ma Rin (Shin Min Ah) anh là nhà du hành thời gian.