Chủ đề: sing my song

Nhà sử học Cao Bá Nghiệp: Bá Hưng đúng là cháu 7 đời của Cao Bá Quát!

Nhà sử học Cao Bá Nghiệp: Bá Hưng đúng là cháu 7 đời của Cao Bá Quát!

Sao Thứ năm, 22/12/2016 09:12

Nhà sử học Cao Bá Nghiệp - cũng là ông nội của Cao Bá Hưng cũng đã sưu tầm những tư liệu về việc Cao Bá Quát không bị chết trận, dòng họ Cao Bá cũng không bị tru di.