Chủ đề: tinh yeu ben lau

Tình muốn bền lâu phải qua thời gian thử thách cho nên đừng nóng vội

Tình muốn bền lâu phải qua thời gian thử thách cho nên đừng nóng vội

Tâm sự tình yêu Thứ Hai, 18/09/2017 07:09

Hầu hết mỗi người đều yêu vì biết mình yêu, yêu bằng những gì mà trái tim đang có, mà không bao giờ nghĩ để tình yêu ấy lâu bền, chúng ta phải nuôi nấng nó như thế nào.