Chủ đề: truyen ngan

Dịu dàng là những gì em làm, không phải những gì em nói

Dịu dàng là những gì em làm, không phải những gì em nói

Tâm sự tình yêu Thứ tư, 08/03/2017 03:03

Sự dịu dàng thật sự luôn là những gì cô ấy làm cho bạn, chứ không phải những điều bạn được nghe...