Chủ đề: viet yen

Ngôi chùa có vườn tháp lớn nhất Việt Nam

Ngôi chùa có vườn tháp lớn nhất Việt Nam

Chơi đâu? Thứ Hai, 13/03/2017 10:03

Vườn tháp với hơn 100 ngôi, chứa xá lị, tro cốt nhục thân của hơn 1.200 vị tăng ni là điểm độc đáo nhất của chùa Bổ Đà, Việt Yên, Bắc Giang.