14 khác biệt một cô gái thông minh và một cô nàng ngu ngốc trong tình yêu

Cô gái ngu ngốc đọc xong sẽ bĩu môi, còn cô gái thông minh chỉ mỉm cười.

Ranh giới giữa một cô gái thông minh và một cô gái ngu ngốc tưởng xa mà hoá ra mong manh đến lạ kỳ. Chỉ cần nhìn vào cách họ đối xử với tình yêu của mình là đủ thấy cô gái ấy có tinh tế, có hiểu chuyện, có thông minh hay không. Giữa cùng một sự việc, người thông minh và người ngu ngốc sẽ có những cách giải quyết khác nhau.

#1. Về ưu - khuyết điểm:

14 sự khác biệt giữa một cô gái thông minh và một cô nàng ngu ngốc khi yêu - Ảnh 1.
 

#2. Về tranh cãi:

14 sự khác biệt giữa một cô gái thông minh và một cô nàng ngu ngốc khi yêu - Ảnh 3.
 

#3. Về lòng bao dung:

14 sự khác biệt giữa một cô gái thông minh và một cô nàng ngu ngốc khi yêu - Ảnh 5.
 

#4. Về nhìn nhận con người:

14 sự khác biệt giữa một cô gái thông minh và một cô nàng ngu ngốc khi yêu - Ảnh 7.
 

#5. Về hiểu biết:

14 sự khác biệt giữa một cô gái thông minh và một cô nàng ngu ngốc khi yêu - Ảnh 9.
 

#6. Về lời nói:


#7. Về sự khéo léo:

14 sự khác biệt giữa một cô gái thông minh và một cô nàng ngu ngốc khi yêu - Ảnh 12.
 

#8. Về cái tôi:

14 sự khác biệt giữa một cô gái thông minh và một cô nàng ngu ngốc khi yêu - Ảnh 14.
 

#9. Về sự độc lập:

14 sự khác biệt giữa một cô gái thông minh và một cô nàng ngu ngốc khi yêu - Ảnh 16.
 

#10. Về cách làm cho một người trở nên tốt hơn:

14 sự khác biệt giữa một cô gái thông minh và một cô nàng ngu ngốc khi yêu - Ảnh 18.
 

#11. Về cảm xúc mang lại:

14 sự khác biệt giữa một cô gái thông minh và một cô nàng ngu ngốc khi yêu - Ảnh 20.
 

#12. Về cách trở thành một người tích cực:

14 sự khác biệt giữa một cô gái thông minh và một cô nàng ngu ngốc khi yêu - Ảnh 22.
 

#13. Về chăm sóc bản thân:

14 sự khác biệt giữa một cô gái thông minh và một cô nàng ngu ngốc khi yêu - Ảnh 24.
 

#14. Về bài viết này:

14 sự khác biệt giữa một cô gái thông minh và một cô nàng ngu ngốc khi yêu - Ảnh 26.
 

Vậy bạn là cô gái thông minh hay một cô nàng ngu ngốc? 

NGỌC VŨ - DESIGN: BI, THEO TRÍ THỨC TRẺ