Xem MV Chúc mừng giáng sinh Hồ Quang Hiếu thực hiện trong thời gian kỷ lục

Giọng ca "Con bướm xuân" chỉ mất đúng 1 ngày để quay và dựng MV "Chúc mừng giáng sinh" cùng với những người cộng sự thân thiết.

Nguồn: Hồ Quang Hiếu TV